Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

SOFA VS meerjarig; uitbreiding Curaçao

Dit verdrag betreft de uitbreiding tot Curacao van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgen doorbroken
Verdragsnummer 013594
Reikwijdte Curaçao
Onderwerp Internationaal | Defensie
Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 35143-(R2120)
KetenID WGK011204

Opschrift

Goedkeuring van de notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika houdende een verdrag tot uitbreiding van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk tot Curaçao

Opmerking

Zie voor het verdrag van 2012 verdragsnummer 011520

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Tweede Kamer
  5. Eerste Kamer
  6. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-11-2018 Totstandkoming
Raad van State 29-11-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
05-12-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 15-02-2019 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
12-03-2019 Stilzwijgen doorbroken
Tweede Kamer 29-03-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
23-04-2019 Verslag
18-06-2019 Nota n.a.v. verslag
26-11-2019 Plenaire behandeling Tweede Kamer
03-12-2019 Wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer
Eerste Kamer 20-01-2020 Voorlopig verslag
18-02-2020 Memorie van Antwoord
03-03-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
07-04-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Goedkeuring 16-04-2020 Bekendmaking goedkeuringswet stb-2020-117
17-04-2020 Inwerkingtreding goedkeuringswet
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling