Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

T&O - Oekraïne - BNL; uitvoering

Het Protocol bevat afspraken tussen de Benelux-staten en Oekraïne ten behoeve van de uitvoering van de op 18 juni 2007 te Luxemburg tot stand gekomen Overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne. Het gaat daarbij onder meer om het aanwijzen van de bevoegde autoriteiten, van de te gebruiken grensovergangen en van de door de uitvoerende diensten te hanteren formulieren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris JenV
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 010186
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 35378
KetenID WGK011270

Opschrift

Uitvoeringsprotocol tussen de Benelux-staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en Oekraïne bij de Overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne; Brussel, 17 december 2018

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-12-2018 Totstandkoming
Raad van State 05-12-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
18-12-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 21-01-2020 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 22-02-2020 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling