Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

beveiliging gerubriceerde gegevens Finland

Het Verdrag heeft ten doel de beveiliging van nationale gerubriceerde gegevens die worden uitgewisseld tussen Nederland en Finland te waarborgen. Het Verdrag regelt dat de informatie die onderling wordt uitgewisseld in beide landen een vergelijkbaar niveau van beveiliging krijgt. In het Verdrag zijn de veiligheidsprocedures en regelingen voor de beveiliging vastgelegd. Het Verdrag ziet zowel op opdrachten op defensie- als civiel terrein. Het biedt Nederlandse bedrijven daarmee de mogelijkheid om opdrachten voor Finland uit te voeren waarvoor toegang tot gerubriceerde gegevens in Finland nodig is en vice versa. De bevoegde veiligheidsautoriteit voor de uitvoering van het Verdrag is in beide landen de National Security Authority (NSA), in Nederland ondergebracht bij de AIVD.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Minister DEF
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 012022
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 36133
KetenID WGK013382

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-12-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
22-02-2022 Totstandkoming
Raad van State 29-04-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
25-05-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 15-06-2022 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal 36133
Goedkeuring 16-07-2022 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling