Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 - Veegwet Terugkeerrichtlijn

Aanpassing van de Vreemdelingenwet 2000 aan recente jurisprudentie en andere ontwikkelingen m.b.t de Terugkeerrichtlijn

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Staatssecretaris JenV
Soort regeling
Wet
Onderwerp
Recht | Bestuursrecht
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK003705

Opschrift

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. nadere voorzieningen ter implementatie van de Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van illegaal op hun grondgebied verblijvende onderdanen van derde landen (PbEU, L 348)

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.