Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wijziging Wp 2000 inzake nationale aspecten OV-chipkaart en TLS

De wetgeving beoogt om concessieoverstijgende onderwerpen in het belang van de reiziger en een effectieve werking van het OV-chipkaartsysteem (TLS:Trans Link Systems) op te lossen en af te dwingen. De wetgeving wordt uitgevoerd indien concessiepartijen niet (tijdig) of onvoldoende tot effectieve besluitvorming komen op voornoemde onderwerpen. Voorts worden grondslagen voor transparante toegang van alle vervoerders tot TLS (functies) en van andere dienstverleners tot de markt voor OV-betaaldiensten geregeld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister IenW
Soort regeling
Wet
Onderwerp
Verkeer | Spoor
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK004381

Opschrift

Wet van (...) tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de toevoeging van bevoegdheden van de Minister van Infrastructuur en Milieu ten aanzien van het elektronisch vervoerbewijs en het daarbij behorende beheersysteem

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 28-05-2014 Ministerraad akkoord
Raad van State 05-06-2014 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
06-08-2014 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 24-09-2014 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 34042
05-11-2014 Verslag
11-12-2014 Nota n.a.v. verslag
18-02-2015 Nota van wijziging
01-05-2015 Tweede nota van wijziging
02-06-2015 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 07-07-2015 Voorlopig verslag Kamerstukken 34042
14-07-2015 Memorie van antwoord
08-09-2015 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
22-09-2015 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 08-10-2015 Bekendmaking stb-2015-346
01-01-2019 Inwerkingtreding stb-2019-343

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.