Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Aanpassingswet studiefinanciering BES

De Wet studiefinanciering BES is op 1-8-2011 in werking getreden. Ruim 3 jaar later blijkt dat in de uitvoering hiervan tegen een aantal (opstart)problemen en onduidelijkheden wordt aangelopen en dat in een aantal zaken onbedoeld niet is voorzien. In dit wetsvoorstel worden daarom diverse wijzigingen voorgesteld. Deze zijn deels technisch van aard. Andere wijzigingen zullen direct (positieve) gevolgen hebben voor studerenden. De wijzigingen zien op studiefinanciering BES en op de opstarttoelage. Daarnaast is het wenselijk de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES aan te passen met het oog op het overgangsrecht voor de voorziening in de onderwijshuisvesting. Tot slot wordt voorgesteld de Wet studiefinanciering 2000 te wijzigen om onder meer een technische verbetering door te voeren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister OCW
Soort regeling
Wet
Onderwerp
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK006662

Opschrift

Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES)

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 04-03-2015 Internetconsultatie (start) Pagina internetconsultatie
30-03-2015 Internetconsultatie (eind)
04-07-2015 Ministerraad akkoord
Raad van State 08-07-2015 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
31-07-2015 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 30-10-2015 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 34331
20-11-2015 Verslag
24-11-2015 Nota van wijziging
21-12-2015 Nota n.a.v. verslag
15-12-2016 Plenaire behandeling Tweede Kamer
20-12-2016 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 09-10-2018 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 34331
16-10-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 22-11-2018 Bekendmaking stb-2018-378
01-01-2019 Inwerkingtreding stb-2019-423

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.