Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ministeriële regeling tot wijziging van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 ter implementatie van richtlijn 2015/996

Richtlijn 2015/996 bevat gemeenschappelijke bepalingsmethoden voor geluidsbelastingindicatoren. De richtlijn zal - voor zover het betreft het geluid van wegen, spoorwegen en industrie - worden geïmplementeerd in een bijlage bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Onderwerp Natuur en milieu | Geluid
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK007111

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2015/996
18-12-2015 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2015/996
Bekendmaking 26-11-2018 Bekendmaking stcrt-2018-63433
01-01-2019 Inwerkingtreding stcrt-2018-63433
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling