Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Ministeriële regeling tot wijziging van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 ter implementatie van richtlijn 2015/996

Richtlijn 2015/996 bevat gemeenschappelijke bepalingsmethoden voor geluidsbelastingindicatoren. De richtlijn zal - voor zover het betreft het geluid van wegen, spoorwegen en industrie - worden geïmplementeerd in een bijlage bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Staatssecretaris IenW
Soort regeling
Regeling
Onderwerp
Natuur en milieu | Geluid
Inwerkingtreding per KB
Nee
Implementatie
Richtlijn
KetenID
WGK007111

Voortgang

Voorbereiding
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2015/996
18-12-2015 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2015/996
Bekendmaking 26-11-2018 Bekendmaking stcrt-2018-63433
01-01-2019 Inwerkingtreding stcrt-2018-63433

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.