Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wetsvoorstel omgang met faillissementen in het onderwijs

Dit wetsvoorstel beoogt huidige wetgeving aan te passen om de continuiteit van het onderwijs na een faillissement te vergroten. Op dit moment zijn er enkele wettelijke bepalingen die ongewild de continuiteit van het onderwijs na een faillissement beperken. Daarnaast is het gewenst een expliciete verantwoordelijkheid voor de rechtspersoon op te nemen voor de continuiteit van het onderwijs voor de studenten of leerlingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister OCW
Soort regeling
Wet
Onderwerp
Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK007113

Opschrift

Voorstel van Wet tot wijziging van onderwijswetten voor het vergroten van de mogelijkheden voor een doorstart van onderwijsinstellingen bij faillissementen van rechtspersonen die onderwijsinstellingen in stand houden

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.