Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wijziging Bekostigingsbesluit WVO t.b.v. maatwerkbekostiging asielzoekers

Wijziging van het Bekostigingsbesluit WVO en het Formatiebesluit WVO waardoor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs per kwartaal in plaats van per jaar worden bekostigd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling
Amvb
Onderwerp
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK007536

Opschrift

Besluit van 4 juni 2018 tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WVO, het Formatiebesluit WVO en het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met wijziging van de bekostigingssystematiek voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-04-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 12-04-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
25-04-2018 Advies Raad van State uitgebracht
04-06-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 11-06-2018 Nahang start Tweede Kamer
19-06-2018 Bekendmaking stb-2018-177
23-07-2018 Nahang einde Tweede Kamer
23-07-2018 Nahang einde Eerste Kamer
16-11-2018 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd
17-11-2018 Inwerkingtreding stb-2018-419
01-01-2019 Volledige inwerkingtreding
01-01-2019 Inwerkingtreding stb-2018-419

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.