Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wijziging LIB i.v.m. externe veiligheid en geluidbelasting

De wijziging bevat een verruiming en flexibilisering van de ruimtelijke beperkingen die gelden in de beperkingengebieden rond de luchthaven Schiphol

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister IenW
Soort regeling
Amvb
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK007569

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol in verband met wijziging van de regels met het oog op de externe veiligheid en de geluidbelasting alsmede wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke in verband met een omissie

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-09-2016 Ministerraad akkoord
Raad van State 30-03-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
20-04-2017 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 03-11-2017 Bekendmaking stb-2017-402
01-12-2018 Inwerkingtreding stb-2017-402

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.