Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging LIB i.v.m. externe veiligheid en geluidbelasting

De wijziging bevat een verruiming en flexibilisering van de ruimtelijke beperkingen die gelden in de beperkingengebieden rond de luchthaven Schiphol

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK007569

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol in verband met wijziging van de regels met het oog op de externe veiligheid en de geluidbelasting alsmede wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke in verband met een omissie

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-09-2016 Ministerraad akkoord
Raad van State 30-03-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
20-04-2017 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 03-11-2017 Bekendmaking stb-2017-402
01-12-2018 Inwerkingtreding stb-2017-402
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling