Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Samenvoeging van 7 rechtspositiebesluiten decentrale ambtsdragers; tevens derde, en laatste, tranche van de harmonisering en modernisering van de rechtspositie van politieke ambtsdragers.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK008774

Opschrift

Besluit van houdende wijziging van … (Besluit wijziging van de rechtspositiebesluiten decentrale politieke ambtsdragers)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-06-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 12-07-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-09-2018 Advies Raad van State uitgebracht
18-10-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 06-11-2018 Bekendmaking stb-2018-386
01-01-2019 Inwerkingtreding stb-2019-386
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling