Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Samenvoeging van 7 rechtspositiebesluiten decentrale ambtsdragers; tevens derde, en laatste, tranche van de harmonisering en modernisering van de rechtspositie van politieke ambtsdragers.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister BZK
Soort regeling
Amvb
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK008774

Opschrift

Besluit van houdende wijziging van … (Besluit wijziging van de rechtspositiebesluiten decentrale politieke ambtsdragers)

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-06-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 12-07-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-09-2018 Advies Raad van State uitgebracht
18-10-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 06-11-2018 Bekendmaking stb-2018-386
01-01-2019 Inwerkingtreding stb-2019-386

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.