Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wijziging Bouwbesluit inzake C-label voor kantoren

Met deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 wordt een verplichting voor minimaal label C voor kantoren ingevoerd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister BZK
Soort regeling
Amvb
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK008782

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 26-04-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 09-05-2018 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
07-06-2018 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
25-06-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
27-06-2018 Advies Raad van State uitgebracht
17-10-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 02-11-2018 Bekendmaking stb-2018-380
03-11-2018 Inwerkingtreding stb-2018-380

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.