Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Regeling implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

In deze concept-regeling zijn personen die bemiddelen in verzekeringen in aanvulling op de levering van een zaak of de verlening van een dienst (hierna: nevenverzekeringstussenpersonen) onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Verder zijn in deze regeling regels opgenomen over de samenwerking en informatie-uitwisseling van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met de toezichthoudende instanties van andere lidstaten en EIOPA.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister FIN
Soort regeling
Regeling
Onderwerp
Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB
Nee
Implementatie
Richtlijn
KetenID
WGK009081

Opschrift

Regeling van de Minister van Financiën van 29 mei 2018, nr. 2018-0000084334, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft en de Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (PbEU 2016, L 26) (Regeling implementatie richtlijn verzekeringsdistributie)

Voortgang

Voorbereiding
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2016/97
EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2018/411
19-10-2016 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2016/97
22-12-2017 Internetconsultatie (start)
01-02-2018 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 06-06-2018 Bekendmaking stcrt-2018-30832
01-10-2018 Inwerkingtreding stcrt-2018-30832

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.