Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

In deze concept-regeling zijn personen die bemiddelen in verzekeringen in aanvulling op de levering van een zaak of de verlening van een dienst (hierna: nevenverzekeringstussenpersonen) onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Verder zijn in deze regeling regels opgenomen over de samenwerking en informatie-uitwisseling van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met de toezichthoudende instanties van andere lidstaten en EIOPA.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Regeling
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK009081

Opschrift

Regeling van de Minister van Financiën van 29 mei 2018, nr. 2018-0000084334, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft en de Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (PbEU 2016, L 26) (Regeling implementatie richtlijn verzekeringsdistributie)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2016/97
EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2018/411
19-10-2016 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2016/97
22-12-2017 Internetconsultatie (start)
01-02-2018 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 06-06-2018 Bekendmaking stcrt-2018-30832
01-10-2018 Inwerkingtreding stcrt-2018-30832
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling