Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wijziging Besluit kwaliteit kinderopvang ivm aanpassing van de regels voor de buitenspeelruimte

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Staatssecretaris SZW
Soort regeling
Amvb
Onderwerp
Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK009083

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-05-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 05-07-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
11-07-2018 Advies Raad van State uitgebracht
27-08-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 07-09-2018 Bekendmaking stb-2018-301
08-09-2018 Volledige inwerkingtreding
08-09-2018 Inwerkingtreding

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.