Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wijziging Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 ivm vaststellen van de nieuwe bijlagen en enkele andere wijzigingen CAO Rijk 2017 en CAO schoonmakers 2017

Het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 (BBRA) dient te worden aangepast naar aanleiding van de uitkomst van de salarisonderhandelingen. Daarnaast wordt een groep Wajongers onder de definitie van arbeidsbeperkten gebracht.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister BZK
Soort regeling
Amvb
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK009358

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-09-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 18-09-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-09-2018 Advies Raad van State uitgebracht
18-10-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 06-11-2018 Bekendmaking stb-2018-384
07-11-2018 Inwerkingtreding stb-2018-384

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.