Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage over het jaar 2019

Het besluit verbetert en vereenvoudigt het vereveningscriterium regio door geen verband meer te leggen met het zorgaanbod. En het besluit vervangt met ingang van het vereveningsjaar 2019 het vereveningscriterium VGG (verpleging en verzorging gebruiksgroepen) door het vereveningscriterium MVV (meerjarig hoge kosten verpleging en verzorging).

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister voor Medische Zorg
Soort regeling
Amvb
Onderwerp
Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK009443

Opschrift

Besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage over het jaar 2019

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-06-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 13-06-2018 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
11-07-2018 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
23-07-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
01-08-2018 Advies Raad van State uitgebracht
27-08-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 14-09-2018 Bekendmaking stb-2018-308
30-09-2018 Inwerkingtreding stb-2018-308

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.