Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wijziging Arbobesluit werkbakken en werkplatforms

Sluit aan bij door TK aangenomen wijziging van de Wet milieubeheer gericht op verwijderen alle asbesthoudende daken uiterlijk eind 2013. Ook meegenomen in Asbest-brief Stas SZW aan TK.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Staatssecretaris SZW
Soort regeling
Amvb
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK009744

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 02-10-2018 Internetconsultatie (start)
13-11-2018 Internetconsultatie (eind)

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.