Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijziging van het Besluit burgerlijke stand BES in verband met de akte van geboorte (levenloos);

Van levenloos geboren kinderen wordt een akte levenloos geboren kind opgemaakt. Met deze wijziging wordt de akte vervangen door een akte die zoveel mogelijk aansluit bij de akte van geboorte. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de behoefte van ouders van een levenloos geboren kind aan erkenning van het feit dat hun kind dood ter wereld is gekomen en daarmee feitelijk heeft bestaan. Voor Europees Nederland is de regelgeving per 1 juli 2017 hiervoor aangepast. In 2019 is de Wet basisregistratie personen (BRP) aangepast, in die zin dat ouders kunnen verzoeken hun levenloos geboren kind na registratie in de burgerlijke stand ook in de BRP op te nemen. Momenteel is een wetswijziging in de TK aanhangig om deze mogelijkheid ook voor de BES in te voeren en in lijn te brengen met de regelgeving voor Europees NL. Aanpassing van het Besluit burgerlijke stand BES brengt de regeling in lijn met de regelgeving voor de burgerlijke stand in Europees NL, hetgeen aansluit bij de aanpassing van de BRP voor de BES.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013015

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Besluit burgerlijke stand BES in verband met de akte van geboorte (levenloos);

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-12-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 21-12-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
22-12-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-01-2022 Advies Raad van State uitgebracht
24-02-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 11-03-2022 Bekendmaking stb-2022-108
01-04-2022 Inwerkingtreding stb-2022-108
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling