Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RICHTLIJN (EU) 2018/849 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 30 mei 2018 tot wijziging van de Richtlijnen 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Richtlijn

Richtlijnnummer 2018/849
Vindplaats EU Publicatieblad L 150/93 14-06-2018
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uiterste implementatiedatum 05-07-2020
Gevalideerde implementatiedatum 24-07-2019
Status Richtlijn geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Mededeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 4 juli 2019, nr IENW/BSK-2019/42944, inzake de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/849 Reeds geïmplementeerd Notificatie 24-07-2019 stcrt-2019-38482
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen richtlijn