Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RICHTLIJN (EU) 2018/850 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen

Richtlijn

Richtlijnnummer 2018/850
Vindplaats EU Publicatieblad L 150/100 14-06-2018
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uiterste implementatiedatum 05-07-2020
Gevalideerde implementatiedatum 24-07-2019
Status Richtlijn geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Mededeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 4 juli 2019, nr IENW/BSK-2019/362537, inzake de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/850 Reeds geïmplementeerd Notificatie 24-07-2019 stcrt-2019-38487
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen richtlijn