Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

UITVOERINGSRICHTLIJN (EU) 2018/1028 VAN DE COMMISSIE van 19 juli 2018 tot rectificatie van Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/2109 tot wijziging van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad teneinde nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium × boucheanum Kunth op te nemen

Richtlijn

Richtlijnnummer 2018/1028
Vindplaats EU Publicatieblad L 184/7 20-07-2018
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Uiterste implementatiedatum 31-12-2018
Gevalideerde implementatiedatum 27-12-2018
Status Richtlijn geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Mededeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 december 2018, nr. WJZ/18314287, houdende bekendmaking van uitvoeringsrichtlijn nr. 2018/1028/EU Dynamische verwijzing Notificatie 27-12-2018 stcrt-2018-73589
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen richtlijn