Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken

Informatie Wetgevingskalender

Op deze website vindt u informatie over de totstandkoming en inwerkingtreding van nationale wetgeving.

Wetgeving in wording

Aankomende wetten en amvb’s waarvan de inwerkingtredingsdatum nog niet bekend is. Ingedeeld op fase van het totstandkomingsproces.

Inwerkingtredingen

Inwerkingtredingen van wetten en amvb’s. En van ministeriële regelingen voor zover ze strekken tot implementatie van een EU-richtlijn of gepubliceerd zijn op Internetconsultatie.

Implementatie EU-richtlijnen

EU-richtlijnen die door Nederland geïmplementeerd moeten worden.

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.