Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetgevingskalender

Op deze website vindt u informatie over de totstandkoming en inwerkingtreding van nationale wetgeving.

Wetgeving in wording

Aankomende wetten en amvb’s waarvan de inwerkingtredingsdatum nog niet bekend is. Ingedeeld op fase van het totstandkomingsproces.

Inwerkingtredingen

Inwerkingtredingen van wetten en amvb’s. En van ministeriële regelingen voor zover ze strekken tot implementatie van een EU-richtlijn of gepubliceerd zijn op Internetconsultatie.

Implementatie EU-richtlijnen

EU-richtlijnen die door Nederland geïmplementeerd moeten worden.

Goedkeuring verdragen

Goedkeuringsprocedures voor verdragen die door het Koninkrijk der Nederlanden worden gesloten.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Over de Wetgevingskalender