Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetgevingskalender

Op deze website vindt u informatie over de totstandkoming en inwerkingtreding van nationale wetgeving.

Wetgeving in wording

Aankomende wetten en amvb’s waarvan de inwerking­tredingsdatum nog niet bekend is. Ingedeeld op fase van het totstandkomings­proces.

Inwerking­tredingen

Inwerkingtredingen van wetten en amvb’s. En van ministeriële regelingen voor zover ze strekken tot implementatie van een EU-richtlijn of gepubliceerd zijn op Internetconsultatie.

Implementatie EU-richtlijnen

EU-richtlijnen die door Nederland geïmplementeerd moeten worden.

Goedkeuring verdragen

Goedkeurings­procedures voor verdragen die door het Koninkrijk der Nederlanden worden gesloten.

Over de Wetgevingskalender