Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Reageren op de Wetgevingskalender

Algemene vragen over aankomende wet- en regelgeving

De Wetgevingskalender geeft inzicht in het proces van totstandkoming van wetten en amvb’s (en soms ook van ministeriële regelingen). Ook biedt de Wetgevingskalender inzicht in de door Nederland te implementeren EU-richtlijnen. Openbare consultaties met betrekking tot aankomende wet- en regelgeving vinden plaats via de website Internetconsultatie.

Heeft u algemene vragen over aankomende wet- en regelgeving, dan kunt u terecht bij Informatie Rijksoverheid. Heeft u vragen over hoe wetten en amvb’s tot stand komen, lees dan eerst over de Wetgevingskalender.

De publieksvoorlichting voor Overheid.nl is ondergebracht bij Informatie Rijksoverheid. Informatie Rijksoverheid is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur op nummer 1400 (lokaal tarief). Ook kunt u uw vraag versturen via het contactformulier op Rijksoverheid.nl.

U krijgt over het algemeen binnen twee werkdagen een reactie.

Vragen over werking Wetgevingskalender

Heeft u vragen over het gebruik en de werking van de Wetgevingskalender, lees dan eerst over de Wetgevingskalender. U kunt u vragen en opmerkingen doorgeven via het onderstaande formulier.

Uw persoonlijke gegevens

Uw reactie

U krijgt over het algemeen binnen vijf werkdagen een reactie.

Voor het beantwoorden van vragen hanteert Overheid.nl als basis de e-mailgedragslijn voor overheden van burger@overheid.nl. In het privacy statement leest u hoe Overheid.nl omgaat met uw persoonsgegevens en met cookies.

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.