Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Intra-EU IBO; beeindiging

Dit plurilaterale verdrag heeft tot doel de beëindiging van alle investeringsverdragen (hierna:IBO's) (circa 180) tussen de EU-lidstaten en is een gevolg van de Achmea-zaak (C-284/16), waarin het EU-Hof heeft bepaald dat het arbitragemechanisme in het bilaterale verdrag tussen Nederland en Slowakije in strijd is met het recht van de EU. met de inwerkingtreding van dit verdrag worden alle 11 bilaterale IBO's tussen het Koninkrijk en EU-lidstaten beeindigd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013636
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
KetenID WGK011202

Opschrift

Goedkeuring van de Overeenkomst tot beeindiging van investeringsverdragen tussen de lidstaten van de Europese Unie

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-05-2020 Totstandkoming
Raad van State 03-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
19-08-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 25-11-2020 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 26-12-2020 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling