Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wederzijdse bijstand douanezaken Singapore

Het verdrag heeft tot doel te komen tot een versterkte samenwerking tussen de douaneadministraties van het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Singapore met het oog op een effectief douaneoptreden en een betere bestrijding van internationale fraude. Het verdrag biedt de douanediensten van het Koninkrijk de mogelijkheid om essentiële informatie uit te wisselen met de Singaporese douane ten behoeve van de bestrijding van fraude in relatie tot het goederenverkeer tussen beide staten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris FIN
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013613
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 35425-(R2145)
KetenID WGK011214

Opschrift

Goedkeuring van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Singapore inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Singapore, 14 oktober 2019

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-10-2019 Totstandkoming
Raad van State 05-12-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
11-12-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 23-03-2020 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 24-04-2020 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling