Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

EU - Armenië CEPA

Deze Partnerschapsovereenkomst - de opvolger van de in 1996 totstandgekomen 'Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst' (PSO) - beoogt de bilaterale relaties tussen de EU en Armenië verder te verbreden en te versterken, binnen het kader van het herziene Europese nabuurschapsbeleid en het Oostelijk Partnerschap.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Uitdrukkelijke goedkeuring
Verdragsnummer 013343
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 35279
KetenID WGK011224

Opschrift

Goedkeuring van de Brede en versterkte Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-11-2017 Totstandkoming
Raad van State 15-07-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-07-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 06-09-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
17-10-2019 Verslag
27-11-2019 Nota n.a.v. verslag
12-12-2019 Wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer
Eerste Kamer 17-12-2019 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
17-12-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Goedkeuring 22-01-2020 Bekendmaking goedkeuringswet stb-2020-12
23-01-2020 Inwerkingtreding goedkeuringswet
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling