Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

EU-Canada Handelsakkoord

Het Handelsverdrag tussen de EU, haar lidstaten en Canada heeft tot doel om de onderlinge handel tussen de EU en Canada te vergemakkelijken en bevorderen. Het verdrag richt zich op de handel in goederen, diensten en investeringen. Het akkoord bevat tevens bepalingen op onder meer regels voor voedselveiligheid, transparantie, handelsdefensieve maatregelen, e-commerce, telecommunicatie, intellectueel eigendom en samenwerking op regelgeving.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Uitdrukkelijke goedkeuring
Verdragsnummer 012570
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Internationaal | Internationale samenwerking
Economie | Handel
Kamerstuknummer 35154
KetenID WGK011241

Opschrift

Goedkeuring van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds; Brussel, 30 oktober 2016

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-10-2016 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
30-10-2016 Totstandkoming
24-08-2018 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 12-09-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
23-11-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 05-03-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 35154
04-04-2019 Verslag
26-06-2019 Nota n.a.v. verslag
12-02-2020 Plenaire behandeling Tweede Kamer
18-02-2020 Wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer
Eerste Kamer 13-04-2020 Voorlopig verslag Kamerstukken 35154
08-05-2020 Memorie van Antwoord
07-06-2022 Verslag
13-06-2022 Nota n.a.v. verslag
11-07-2022 Plenaire behandeling Eerste Kamer
12-07-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Goedkeuring 18-07-2022 Bekendmaking goedkeuringswet stb-2022-302
19-07-2022 Inwerkingtreding goedkeuringswet

Startpagina

Acties

Delen regeling