Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

EU - Japan partnerschapsovereenkomst

Dit verdrag vervangt de 'Joint Declaration on the Relations of the European Community, its Member States and Japan' van 18 juli 1991 en het 'Action Plan Japan-Europe Cooperation' uit 2001. Door de politieke dialoog te versterken en de samenwerking op een breed scala van terreinen te intensiveren, wordt de basis gelegd voor nauwere bilaterale betrekkingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Uitdrukkelijke goedkeuring
Verdragsnummer 013581
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Internationaal | Europese zaken
Kamerstuknummer 35775
KetenID WGK011261

Opschrift

Goedkeuring van de Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-06-2018 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
17-07-2018 Totstandkoming
08-01-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 20-01-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-02-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 18-03-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 35775
21-05-2021 Verslag
05-07-2021 Nota n.a.v. verslag
09-12-2021 Wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer
Eerste Kamer 20-12-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 35775
21-12-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Goedkeuring 20-01-2022 Bekendmaking goedkeuringswet stb-2022-26
21-01-2022 Inwerkingtreding goedkeuringswet
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling