Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

IMO HNS aansprakelijkheid vervoer gevaarlijke stoffen; protocol

Het onder de auspiciën van de IMO tot stand gekomen Protocol wijzigt het Verdrag van 1996 en beoogt daarmee de praktische hindernissen weg te nemen die de inwerkingtreding van dit Verdrag verhinderen. Het gewijzigde Verdrag zal voorzien in een afdoende, snelle en effectieve vergoeding van de gevallen van schade die voortvloeien uit het vervoer van gevaarlijke en schadelijke stoffen over zee.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister voor Rechtsbescherming
Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Uitdrukkelijke goedkeuring
Verdragsnummer 012292
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Verkeer | Scheepvaart
Kamerstuknummer 36323-(R2182)
KetenID WGK011271

Opschrift

Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, 1996; Londen, 30 april 2010

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-04-2010 Totstandkoming
25-11-2022 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 21-12-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
02-02-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 20-03-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
10-05-2023 Verslag
24-10-2023 Nota n.a.v. verslag
15-02-2024 Wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer
Eerste Kamer 05-03-2024 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
12-03-2024 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer

Startpagina

Acties

Delen regeling