Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RvE 108 en RvE 223; verwerking persoonsgegevens

Onder de auspiciën van de Raad van Europa is op 28 januari 1981 te Straatsburg het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens tot stand gekomen. Het verdrag is tot stand gekomen in reactie op de ontwikkelingen in de informatietechnologie, zoals het toegenomen gebruik van computers voor administratieve doeleinden. Het verdrag vormt een uitwerking van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Voor wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het verdrag uit 1981 reeds voor het Europese en het Caribische deel van Nederland. De goedkeuring van het verdag wordt nu ook gevraagd voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het in 2018 tot stand gekomen wijzigingsprotocol adresseert de nieuwe uitdagingen die zich voordoen bij de bescherming van individuen bij de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en versterkt de mechanismen die de implementatie van het verdrag verzekeren. De goedkeuring van het wijzigingsprotocol uit 2018 wordt gevraagd voor het gehele Koninkrijk.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Minister DEF
Minister BZK
Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Uitdrukkelijke goedkeuring
Verdragsnummer 000507
012982
Reikwijdte Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Nederland (in Europa)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 36455-(R2188)
KetenID WGK011272

Opschrift

Goedkeuring van het op 28 januari 1981 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Trb. 1988, 7) en goedkeuring van het op 10 oktober 2018 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Trb. 2018, 201)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-10-2018 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
10-10-2018 Totstandkoming
25-05-2022 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
29-09-2023 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 20-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
16-11-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 23-10-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
12-02-2024 Verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling