Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

BNL politiesamenwerking

Het verdrag strekt tot vervanging van het huidige verdrag tussen de Benelux-staten inzake grensoverschrijdend politieel optreden (het ‘Verdrag van Senningen’). Het nieuwe verdrag voorziet in een verbeterde regeling inzake grensoverschrijdende achtervolging en opsporing. Daarnaast voorziet het verdrag voor het eerst in een grondslag voor de grensoverschrijdende inzet van speciale politie-eenheden. Ten slotte voorziet het verdrag in de behoefte aan een uitgebreidere samenwerking op het gebied van de gegevensdeling, inclusief het verlenen van een ruimere toegang tot elkaars databanken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Minister DEF
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Uitdrukkelijke goedkeuring
Verdragsnummer 013562
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Kamerstuknummer 35692
KetenID WGK011274

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking; Brussel, 23 juli 2018

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-07-2018 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
23-07-2018 Totstandkoming
08-05-2020 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 20-05-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
07-10-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 22-12-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
17-05-2021 Verslag
23-11-2021 Nota n.a.v. verslag
09-12-2021 Wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer
Eerste Kamer 21-12-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
21-12-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Goedkeuring 25-01-2022 Bekendmaking goedkeuringswet stb-2022-28
26-01-2022 Inwerkingtreding goedkeuringswet

Startpagina

Acties

Delen regeling