Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme

Directe aanleiding voor de wijziging van het ESM-verdrag is het introduceren van de mogelijkheid om een publieke achtervang voor het bankresolutiefonds (SRF) vanuit het ESM. Andere wijzigingen die door de regeringsleiders overeengekomen zijn tijdens de onderhandelingen over de verdragstekst zijn gericht op het versterken van de rol van het ESM bij de totstandkoming en uitvoering van macro-economische aanpassingsprogramma's, het verduidelijken van de toegangscriteria voor preventieve kredietlijnen, de herbevestiging dat het ESM geen steun kan verlenen aan landen met een onhoudbare overheidsschuld, de verankering van het principe dat de schuldhoudbaarheidsanalyse op een transparante en voorspelbare manier zal worden uitgevoerd en de afspraak om per 2022 collective action clauses (CAC's) met single limb aggregation op te nemen in staatsobligaties. Deze laatste wijziging is gericht op het vergemakkelijken van herstructurering van publieke schulden in handen van private partijen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Uitdrukkelijke goedkeuring
Verdragsnummer 013668
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Kamerstuknummer 35831
KetenID WGK011425

Opschrift

Goedkeuring van de Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-01-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
27-01-2021 Totstandkoming
Raad van State 25-02-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
31-03-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 07-05-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 35831
04-06-2021 Verslag
17-06-2021 Nota n.a.v. verslag
16-09-2021 Wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer
Eerste Kamer 05-10-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 35831
12-10-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Goedkeuring 05-11-2021 Bekendmaking goedkeuringswet stb-2021-526
06-11-2021 Inwerkingtreding goedkeuringswet
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling