Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds

De wijziging van de Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds is bedoeld om de publieke achtervang van het bankresolutiefonds effectiever te maken. Deze publieke achtervang bestaat uit de mogelijkheid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) om een lening aan te gaan bij het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). De achtervang zelf wordt mogelijk gemaakt via een wijziging van het ESM-verdrag. Terugbetaling van een lening aan het ESM zal gebeuren door alle banken die vallen onder toezicht van de ECB (“single supervisory mechanism”). Er is politieke overeenstemming de achtervang uiterlijk 1 januari 2024 te activeren maar dit kan ook eerder als banken in de tussentijd voldoende risicoreductie laten zien. Hiervoor moet de Eurogroep een apart politiek besluit nemen. Indien wordt besloten de achtervang al te activeren voor 1 januari 2024 zijn er echter aanzienlijke beperkingen aan het gebruik van de achtervang, omdat de huidige Overeenkomst niet toestaat dat voor deze datum reeds banken uit andere landen dan het land waarvan een bank in resolutie gaat door de GAR kunnen worden aangeslagen. Met de wijziging wordt in beperkte mate mogelijk dat deze banken uit andere landen ook voor 1 januari 2024 kunnen worden aangeslagen. De mate waarin zal geleidelijk toenemen naarmate 1 januari 2024 nadert. Verwachting is dat de verdragswijziging (net als die van het ESM-verdrag) politiek zal worden goedgekeurd door de Eurogroep op 16 maart 2020.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Uitdrukkelijke goedkeuring
Verdragsnummer 013753
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 35832
KetenID WGK011426

Opschrift

Goedkeuring van de Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-01-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
27-01-2021 Totstandkoming
Raad van State 25-02-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
31-03-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 07-05-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 35832
04-06-2021 Verslag
17-06-2021 Nota n.a.v. verslag
16-09-2021 Wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer
Eerste Kamer 05-10-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 35832
12-10-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Goedkeuring 05-11-2021 Bekendmaking goedkeuringswet stb-2021-525
06-11-2021 Inwerkingtreding goedkeuringswet
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling