Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

luchtvaart Mexico (Curaçao)

Het Verdrag strekt ertoe de luchtvaartverbindingen tussen Curaçao en Mexico te regelen en valt vanwege de liberale inhoud in de categorie “Open Skies”, waarin wordt voorzien in een zo groot mogelijke operationele en commerciële vrijheid voor de luchtvaartmaatschappijen. Het Verdrag vervangt bij inwerkingtreding, in de relatie tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Mexicaanse Staten, de op 6 december 1971 te Mexico Stad tot stand gekomen Luchtvaartovereenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Mexicaanse Staten (Trb. 1972, 35), zoals gewijzigd bij notawisseling van 24 augustus 1992 (Trb. 1992, 151)

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013411
Reikwijdte Curaçao
KetenID WGK011449

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Mexicaanse Staten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-04-2020 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
07-07-2021 Totstandkoming
Raad van State 24-03-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
04-05-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling