Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili

Het Verdrag komt tegemoet aan de hedendaagse commerciële en operationele wensen van de door elk van de verdragsluitende partijen aangewezen luchtvaartmaatschappijen. Het Verdrag vervangt bij inwerkingtreding, in de relatie tussen het Europese deel van Nederland en het Caribische deel van Nederland en de Republiek Chili, de op 13 juli 1962 te Santiago de Chile tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Chili inzake luchtdiensten (hierna: de Overeenkomst) (Trb. 1962, 98)

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 010177
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Kamerstuknummer 36070
KetenID WGK011450

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-11-2019 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
24-05-2021 Totstandkoming
Raad van State 30-06-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
22-07-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 30-03-2022 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal 36070
Goedkeuring 01-05-2022 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling