Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

luchtvaart Verenigde Arabische Emiraten (Curaçao)

Het verdrag regelt de luchtvaartbetrekkingen tussen Curaçao en de Verenigde Arabische Emiraten, zoals het verlenen van het recht van overvlucht en landing alsmede het onderhouden van geregelde diensten tussen beide landen. Verder bevat het verdrag de gebruikelijke bepalingen over veiligheid, beveiliging, prijzen en heffingen. Het verdrag valt vanwege de liberale inhoud in de categorie 'Open Skies', waarin voorzien wordt in een zo groot mogelijke operationele en commerciële vrijheid voor de luchtvaartmaatschappijen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013045
Reikwijdte Curaçao
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Verkeer | Luchtvaart
Kamerstuknummer 35835-(R2154)
KetenID WGK011553

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de regering van de Verenigde Arabische Emiraten voor luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-11-2020 Totstandkoming
Raad van State 12-01-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-02-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 14-05-2021 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal 35835-(R2154)
Goedkeuring 12-06-2021 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling