Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Luchtvaart Italië (Curaçao)

Het Verdrag strekt ertoe de luchtvaartverbindingen tussen Curaçao en Italië te regelen en valt vanwege de liberale inhoud in de categorie “Open Skies”, waarin wordt voorzien in een zo groot mogelijke operationele en commerciële vrijheid voor de luchtvaartmaatschappijen. Het Verdrag vervangt bij inwerkingtreding, in de relaties tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Italië, de op 4 maart 1950 te Rome tot stand gekomen Overeenkomst tot het tot stand brengen en exploiteren van geregeld vervoer door de lucht tussen Nederland en Italië (Trb. 1951, 130).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013416
Reikwijdte Curaçao
KetenID WGK011580

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Italië

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-06-2020 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling