Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

SOFA Frankrijk (Cariben)

Het belang van het Koninkrijk bij de totstandkoming van het Verdrag is gelegen in de samenwerking met Frankrijk in de regio. Te denken valt hierbij aan scheepsbezoeken, training, opleiding, humanitaire hulpverlening en overige door partijen overeen te komen activiteiten. Het Verdrag regelt aldus de samenwerking van verdragspartijen, de rechtspositie van personeel van de Franse en Nederlandse strijdkrachten, alsmede de rechtspositie van het civiele personeel van het Ministerie van Defensie van beide landen, dat tijdelijk aanwezig zal zijn op het grondgebied van de andere verdragspartij in het kader van samenwerkingsactiviteiten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister DEF
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 011438
Reikwijdte Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
CuraƧao
Sint Maarten
Onderwerp Internationaal | Defensie
Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 36043-(R2164)
KetenID WGK011597

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-06-2020 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
25-06-2021 Totstandkoming
24-09-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 08-11-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
01-12-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 23-02-2022 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 26-03-2022 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling