Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingen van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF); wijzigingen 2018 (art. 2, 6, 20, 33, 34 en 35) en wijzigingen 2018 (CUI, ATMF) en aanneming Aanhangsel (EST)

De wijzigingen zijn op 26 september 2018 te Bern aangenomen en hebben betrekking op het Verdrag zelf, Aanhangsel E (CUI) Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst inzake het gebruik van de infrastructuur bij internationaal spoorwegvervoer, Aanhangsel G (ATMF) Uniforme Regelen betreffende de technische toelating van spoorwegmaterieel dat wordt gebruikt in internationaal verkeer en de toevoeging van een nieuw Aanhangsel H (EST) Uniforme Regelen betreffende de veilige exploitatie van treinen in het internationaal verkeer. De wijzigingen hebben tot doel de procedure voor de herziening van het Verdrag te verbeteren en te vereenvoudigen, zodat wijzigingen van het Verdrag en van de Aanhangsels consequent en snel kunnen worden toegepast waarmee wordt voorkomen dat de huidige langdurige herzieningsprocedure nadelige gevolgen heeft. De wijzigingen van Aanhangsel E strekken ertoe het toepassingsbereik van de Uniforme Regelen CUI te verduidelijken en zijn in lijn met de bepalingen van het acquis van de EU. De toevoeging van Aanhangsel H legt de eisen voor de veilige exploitatie vast en is bedoeld om ook buiten de EU een spoorwegsysteem te bevorderen dat een veilig en ononderbroken treinverkeer tussen partijen mogelijk maakt. Deze toevoeging valt, evenals de wijzigingen van Aanhangsel G, onder de exclusieve bevoegdheid van de EU en behoeft om die reden geen goedkeuring.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013779
013780
Reikwijdte Nederland (in Europa)
KetenID WGK012143

Opschrift

Goedkeuring van de wijzigingen van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF); Bern, 26 september 2018 Wijzigingen van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF); wijzigingen 2018 (art. 2, 6, 20, 33, 34 en 35) en wijzigingen 2018 (CUI, ATMF) en aanneming Aanhangsel (EST)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 26-09-2018 Totstandkoming
Raad van State 30-11-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-02-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 06-04-2021 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling