Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Vierlandenverdrag inzake grenscontroles Eurostar

Het verdrag voorziet in een regeling van de grenscontroles die op Amsterdam CS en Rotterdam CS zullen worden uitgevoerd door achtereenvolgens de Nederlandse en de Britse grenswachters (de zgn. ‘juxtaposed controls’), waardoor de reizigers uit Nederland niet meer in Brussel-Zuid hoeven uit te stappen voor het ondergaan van deze controles.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Staatssecretaris JenV
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Uitdrukkelijke goedkeuring
Verdragsnummer 013575
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Kamerstuknummer 35828
KetenID WGK012162

Opschrift

Goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding met protocol, gedaan te Brussel op 15 december 1993

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-11-2019 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
07-07-2020 Totstandkoming
06-11-2020 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 11-12-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
27-01-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 07-05-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
14-06-2021 Verslag
05-07-2021 Nota n.a.v. verslag
23-09-2021 Wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer
Eerste Kamer 05-10-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
12-10-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Goedkeuring 08-11-2021 Bekendmaking goedkeuringswet stb-2021-534
09-11-2021 Inwerkingtreding goedkeuringswet

Startpagina

Acties

Delen regeling