Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Vierlandenverdrag inzake veiligheidscontroles Eurostar

De partijen bij de Bijzondere Overeenkomst verplichten zich om de beveiliging van de treinen die door de Kanaaltunnel rijden te verzekeren en met elkaar samen te werken op het gebied van de beveiliging van deze treinen. De inhoud van de Bijzondere Overeenkomst is in belangrijke mate gebaseerd op de bestaande Bijzondere Overeenkomst inzake de beveiliging van treinen die door de Kanaaltunnel rijden, die sinds 1993 van kracht is tussen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Uitdrukkelijke goedkeuring
Verdragsnummer 013597
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Internationaal | Reizen
Kamerstuknummer 35829
KetenID WGK012164

Opschrift

Goedkeuring van de Bijzondere Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen via de vaste kanaalverbinding

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-11-2019 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
07-07-2020 Totstandkoming
06-11-2020 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 11-12-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
27-01-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 07-05-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 35829
14-06-2021 Verslag
13-07-2021 Nota n.a.v. verslag
23-09-2021 Wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer
Eerste Kamer 05-10-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 35829
12-10-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Goedkeuring 08-11-2021 Bekendmaking goedkeuringswet stb-2021-557
09-11-2021 Inwerkingtreding goedkeuringswet

Startpagina

Acties

Delen regeling