Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Protocol wijziging Veiligheidsbijlage/NAVO samenwerking inzake atoomgegevens

Het Protocol wijzigt de Veiligheidsbijlage bij de in 1964 tot stand gekomen Overeenkomst tussen Staten die partij zijn bij het NAVO-Verdrag, tot samenwerking inzake atoomgegevens. De Veiligheidsbijlage bevat veiligheidsmaatregelen die de NAVO en de lidstaten in acht nemen ter beveiliging van atoomgegevens die de VS beschikbaar stellen aan de NAVO-lidstaten. De nieuwe tekst geeft meer flexibiliteit om het inspectieregime aan te passen als daar behoefte aan of reden voor is.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Medeondertekenaar(s) Minister DEF
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013757
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
KetenID WGK012278

Opschrift

Goedkeuring van Protocol tot wijziging van de Veiligheidsbijlage bij de Overeenkomst tussen Staten die partij zijn bij het Noordatlantisch Verdrag, tot samenwerking inzake atoomgegevens.

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 02-06-1998 Totstandkoming
Raad van State 19-01-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-03-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling