Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

VN AETR arbeidsvoorwaarden wegvervoer; wijziging artikel 14

De voorgestelde wijziging van artikel 14 van het AETR maakt het Egypte mogelijk om tot dit verdrag toe te treden. Het openstellen van het AETR voor een toetreding door Egypte, maakt het Egypte mogelijk om haar regelgeving met betrekking tot het internationale wegvervoer te harmoniseren met de regelgeving van de huidige partijen. In de praktijk betekent dit dat de Europese regelgeving op dit terrein wordt uitgebreid naar Egypte.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013802
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Verkeer | Weg
Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 35773
KetenID WGK012279

Opschrift

Goedkeuring van de Wijziging van artikel 14 van de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR), Genève, 18-10-2019

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Raad van State 18-12-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
13-01-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 19-03-2021 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 19-04-2021 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling