Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

EUROCONTROL terbeschikkingstelling; wijziging

De Overeenkomst van Maastricht bepaalt dat Duitsland, België, Luxemburg en Nederland (de 4 MUAC Staten) de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het en route luchtverkeer boven vluchtniveau 245 toevertrouwen aan de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EUROCONTROL). De uitvoering van de luchtverkeersdienstverlening geschiedt door het Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC). De Wijzigingsovereenkomst betreft het aanpassen van de toewijzing van bepaalde kosten voor MUAC aan de 4 MUAC Staten gezamenlijk en het vergroten van de autonomie en besluitvormingsbevoegdheden van de 4 MUAC Staten en de Directeur van MUAC. Op basis hiervan hebben de 41 Staten die Partij zijn bij EUROCONTROL besloten dat voortaan de 4 MUAC Staten alle kosten van MUAC zullen dragen, waar voorheen een deel werd gedragen door de 41 Staten. Deze wijziging is direct gebonden aan het toekennen van maximale autonomie voor de 4 MUAC Staten in de besluitvorming over MUAC en het vergroten van het mandaat van de Directeur van MUAC, over bijvoorbeeld personeelsaangelegenheden en het regelen van de ondersteunende diensten voor MUAC binnen het juridisch kader van EUROCONTROL. De Wijzigingsovereenkomst zal, evenals de Overeenkomst, gelden voor Europese deel van Nederland.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013568
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 35855
KetenID WGK012280

Opschrift

Goedkeuring van de Overeenkomst tot wijziging van de op 25 november 1986 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht (Overeenkomst van Maastricht)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Raad van State 18-03-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
14-04-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 03-06-2021 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal 35855
Goedkeuring 05-07-2021 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling