Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

belasting Chili inkomen

Het Verdrag, met Protocol, geeft regels die aanwijzen welke van de verdragsluitende staten bevoegd is om in overeenstemming met zijn nationale wetgeving belasting te heffen over het inkomen van inwoners van één of van beide staten. Het belangrijkste doel van deze regels is het vermijden van dubbele belasting.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris FIN
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 009979
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Financiën | Belasting
Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 36109
KetenID WGK012298

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 04-12-2020 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
25-01-2021 Totstandkoming
09-07-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 16-07-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
27-10-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 24-05-2022 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal 36109
Goedkeuring 24-06-2022 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling