Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

belasting Cyprus inkomen en vermogen

Het Verdrag, met Protocol, geeft regels die aanwijzen welke van de verdragsluitende staten bevoegd is om in overeenstemming met zijn nationale wetgeving belasting te heffen over het inkomen van inwoners van één of van beide verdragsluitende staten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris FIN
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgen doorbroken
Verdragsnummer 010274
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Financiën | Belasting
Kamerstuknummer 36053
KetenID WGK012299

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol.

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Tweede Kamer
  5. Eerste Kamer
  6. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-10-2020 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
01-06-2021 Totstandkoming
Raad van State 30-06-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
13-10-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 10-03-2022 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
10-04-2022 Stilzwijgen doorbroken
Tweede Kamer 13-06-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
08-07-2022 Nota n.a.v. verslag
30-03-2023 Plenaire behandeling Tweede Kamer
04-04-2023 Wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer
Eerste Kamer 11-04-2023 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
18-04-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Goedkeuring 04-05-2023 Bekendmaking goedkeuringswet stb-2023-150
05-05-2023 Inwerkingtreding goedkeuringswet

Startpagina

Acties

Delen regeling