Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

voorkoming incidenten op zee Russische Federatie; wijzigingsprotocol

Het Protocol wijzigt de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Unie van Socialistische Sovjet-Republieken inzake de voorkoming van incidenten op zee buiten de territoriale wateren (Moskou, 19-06-1990) (hierna: ‘het Verdrag’). Het doel van het Protocol is de veiligheid op en boven zee te vergroten. Zo wordt het Verdrag ook van toepassing op onbemande vliegtuigen (Unmanned Aerial Vehicles, UAV’s) en schepen (zie artikel I, eerste lid). Tevens behelst het Protocol een uitbreiding van verboden en verplichtingen voor militaire schepen en vliegtuigen van beide partijen (zie artikel II en III). Speerpunt is verder het verbeteren van de communicatie tussen schepen en vliegtuigen zodat incidenten tijdig kunnen worden voorkomen (zie artikel IV en VII). Als laatste bevat het Protocol enkele wijzigingen ter actualisering van de tekst van het Verdrag (zie artikel I, tweede lid, artikel V, eerste lid, en artikel VI).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister DEF
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013640
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Onderwerp Internationaal | Defensie
Internationaal | Internationale samenwerking
KetenID WGK012313

Opschrift

Goedkeuring van het Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Russische Federatie tot wijziging van de Overeenkomst van 19 juni 1990 tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken inzake de voorkoming van incidenten op zee buiten de territoriale wateren

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-01-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
23-12-2021 Totstandkoming

Startpagina

Acties

Delen regeling