Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

VN TIR douaneovereenkomst; nieuwe Bijlage 11 en wijziging div. artikelen en Bijlage 9

De Commissie van Beheer van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (Trb. 1976, 184; hierna: de TIR-Overeenkomst) heeft op 6 februari 2020 wijzigingen van de TIR-Overeenkomst zelf en van bijlage 9 aangenomen, alsook de toevoeging van een nieuwe bijlage 11. De TIR-Overeenkomst maakt het mogelijk om goederen over de grenzen van aangesloten landen te vervoeren, zonder ze te hoeven lossen en zonder dat de vervoerder telkens opnieuw zekerheid hoeft te stellen. De wijzigingen beogen elektronische TIR (hierna: eTIR) mogelijk te maken, zodat in de toekomst niet meer behoeft te worden gewerkt met het papieren carnet TIR. De eTIR-procedure betreft elektronische gegevensuitwisseling en is juridisch gezien het equivalent van de huidige TIR-procedure. Het enige verschil is dat geen papieren Carnet meer wordt gebruikt maar een elektronisch Carnet. Het voorstel leidt tot administratieve lastenverlichting en past ook volledig binnen het beleid waarin douane elektronisch en papierloos werkt. De wijzigingen en de nieuwe bijlage 11 zullen, evenals de TIR-Overeenkomst zelf, voor het gehele Koninkrijk gelden. De TIR-Overeenkomst behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de EU, derhalve is alleen voor het niet-Europese deel van het Koninkrijk parlementaire goedkeuring nodig.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris FIN
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013745
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
CuraƧao
Sint Maarten
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Verkeer | Weg
Kamerstuknummer 35846-(R2155)
KetenID WGK012363

Opschrift

Goedkeuring van wijzigingen van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-02-2020 Totstandkoming
22-01-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
Raad van State 25-02-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
07-04-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 28-05-2021 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal 35846-(R2155)
Goedkeuring 27-06-2021 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling