Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

EU besluit stelsel eigen middelen

Het Eigenmiddelenbesluit (EMB) bevat bepalingen over de eigen middelen waarmee de EU-begroting wordt gefinancierd, en op basis waarvan de afdrachten van de lidstaten gebaseerd zijn. Dit zijn de invoerrechten, de btw-afdrachten, een grondslag voor afdrachten op basis van niet-gerecycled plasticafval en de bni-afdrachten. De lumpsum kortingen die enkele lidstaten, waaronder Nederland, ontvangen op hun afdrachten zijn ook opgenomen in het EMB. Daarnaast is in het EMB het absolute maximum vastgelegd dat de EU kan en mag ontvangen van de lidstaten. Het EMB verleent de Europese Commissie ook het mandaat om namens de EU leningen aan te gaan op de kapitaalmarkt ten behoeve van het tijdelijke herstelinstrument Next Generation EU. Doel van dit instrument is met investeringen en hervormingen het economisch herstel in lidstaten te bevorderen en tegelijkertijd de digitale en groene transitie te ondersteunen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Uitdrukkelijke goedkeuring
Verdragsnummer 013777
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 35711
KetenID WGK012415

Opschrift

Goedkeuring van het Besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-12-2020 Totstandkoming
Raad van State 08-01-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
13-01-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 22-01-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
08-02-2021 Verslag
10-02-2021 Nota n.a.v. verslag
25-02-2021 Plenaire behandeling Tweede Kamer
Eerste Kamer 19-03-2021 Voorlopig verslag
29-03-2021 Memorie van Antwoord
30-03-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
18-05-2021 Plenaire behandeling Eerste Kamer
25-05-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Goedkeuring 28-05-2021 Bekendmaking goedkeuringswet stb-2021-238
29-05-2021 Inwerkingtreding goedkeuringswet
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling