Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Vriendschap ASEAN

De goedkeuring ziet op toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot het Verdrag van Vriendschap en Samenwerking in Zuidoost-Azië. Dit Verdrag uit 1976 heeft als doel: het bevorderen van vrede, stabiliteit en samenwerking in de regio Zuidoost-Azië, het vormen van een basis voor betere samenwerking op economisch, handels-, sociaal, technisch en wetenschappelijk gebied, en het ziet op een versnelde economische groei in de regio.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013790
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Kamerstuknummer 35847-(R2156)
KetenID WGK012575

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag van Vriendschap en Samenwerking in Zuidoost-Azië (Denpasar, 24 februari 1976), zoals gewijzigd bij het Protocol van 15 december 1987, het Protocol van 25 juli 1998 en het Protocol van 23 juli 2010.

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-01-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 04-02-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-03-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 28-05-2021 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 27-06-2021 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling